Gratis verzending vanaf 60,- in NL
Eigen unieke klompen
Voor 12:00 besteld = zelfde dag verzonden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (PDF)
Hollandsklompenhuis.nl


1 Algemeen: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hollandsklompenhuis.nl, verder verkoper genoemd, met (een) derde(n), verder koper genoemd, gesloten overeenkomsten, en gedane aanbiedingen. 
Adresgegevens van de eigenaar:
Delta Green Clogs | Hollands Klompenhuis
Melkweg 6
7021 PD Zelhem
Kvk: 77666666
BTW: NL861087987B01

2 Offertes en orders: 

a Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van verkoper, tenzij dit anders 
schriftelijk is vastgelegd. 
b.Orders zullen door verkoper schriftelijk worden bevestigd. 
Eventuele bezwaren tegen een zodanige orderbevestiging dienen door koper binnen 2 dagen na 
datum der orderbevestiging schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. 
c.Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt geacht de 
juiste verhouding tussen partijen weer te geven. 
Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door verkoper 
gevoerde artikelen. 
De in de aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de ruimste zin 
de woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. 
Normale, binnen de branche toelaatbare afwijkingen zijn toegestaan. 

3 Prijzen:

Alle prijzen op de site zijn in Euroˈs en inclusief 21% BTW. 
De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, ongeacht de redenen. 
Prijzen zijn vanaf € 50,00 inclusief BTW franco huis in Nederland, 
Voor zendingen beneden € 49,00 inclusief BTW berekenen wij € 5,30 verzendkosten. 
Zendingen buiten Nederland worden automatisch berekend naar gewicht en locatie. 

4 Levering: 

a Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel/kleur 
tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel, binnen een week bericht en houdt 
Hollandsklompenhuis.nl uw bestelling aan. 
b Voor zover het artikel in voorraad is zal de levering binnen enkele dagen plaatshebben. 
Artikelen die besteld moeten worden i.v.m. de juiste maat en /of kleur zullen onder voorbehoud binnen maximaal 30 dagen worden 
geleverd, of zoveel eerder als mogelijk. 
c Door verkoper opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering, nimmer kan een levertijd gelden als 
een fatale termijn. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig 
recht of aansprakelijkheid. 
Levering zal zoveel mogelijk geschieden op het tijdstip of de periode zoals is overeengekomen.
Een eventuele overschrijding van de leveringstijd geeft de koper niet het recht de overeenkomst te 
annuleren, noch het recht op enigerlei schadevergoeding. 
Verkoper dient altijd in de gelegenheid te worden gesteld alsnog te leveren, binnen een redelijke tijd, 
de omstandigheden van het geval in aanmerking nemende. 
d Verkoper houdt zich het recht voor in gedeelten te leveren en overeenkomstig te factureren 
c Verkoper is gerechtigd meer - dan wel minderleveringen van max. 10% van de bestelde 
hoeveelheid uit te voeren en aan koper te berekenen. Dit geldt uitsluitend voor bedrukte artikelen. 

5 Retouren: 

a Producten kunnen binnen de wettelijk vastgestelde periode van 14 dagen op eigen kosten 
geretourneerd worden, mits het product onbeschadigd is, in de originele verpakking en géén 
duidelijke gebruikssporen vertoond.
Bij goederen die beschadigd zijn, incompleet of gebruikssporen vertonen behouden wij ons het recht 
voor de retourgoederen te weigeren of de schade in rekening te brengen. 
Eventuele klachten, of ruilen dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan verkoper 
kenbaar te worden gemaakt, bij voorkeur per E-Mail. 
De goederen kunnen dan, op straffe van verval, uiterlijk binnen zeven dagen na datum van levering 
voldoende gefrankeerd aan ons worden geretourneerd. 
De aankoopprijs zal dan binnen 30 dagen worden geretourneerd.
Koper is gehouden de goederen na ontvangst op deugdelijkheid te controleren. 
b Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat 
op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en 
daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht. 

6 Betaling: 


a Betaling webshop orders geschieden vooraf door een van de aangeboden betalingsmogelijkheden in de webshop. Levering op factuur is ook mogelijk ,dan dient betaling uiterlijk te geschieden binnen de betalingstermijn termijn. 
b Bij gebreke van een betaling op de vervaldag verkeert koper van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim 
en gebreke. Derhalve zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn, dan is de 
totale vordering van verkoper terstond en ineens opeisbaar. 


7 Eigendomsoverdracht: 

a Alle goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle huidige en toekomstige vordering, uit welke 
hoofde dan ook verschuldigd geworden, rente en incassokosten daaronder begrepen volledig zullen 
zijn betaald. 

Het van toepassing zijnde recht: 

Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen hem en koper tot stand gekomen overeenkomsten, dan 
wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
b Alle geschillen tussen koper en verkoper worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen het 
ressort van de verkoper, behoudens dwingende wetsbepalingen

 

Interne linkPrivacyverklaring Delta Green Clogs | Hollands Klompenhuis

18 mei 2018
Uw privacy is voor Delta Green Clogs | Hollands Klompenhuis van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel hollands klompenhuis allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Delta Green Clogs
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
Advertenties
Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Industrieweg Oost 5B-1
6662 NE Elst
0481-234555
 

Mijn account
Je bent momenteel niet ingelogd. Klik op inloggen of maak een account.
Taal & Valuta
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Zoeksuggesties
Geen producten gevonden...
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »